Værnemidler

Hvor behandlingen af COVID19 patienter langt hen ad vejen er som vores vanlige patienter med nedre luftvejsinfektion er der dog ét forhold, som er væsensforskelligt, og som trods vores traditionelle tilbøjelighed til ikke at finde det interessant, er sindsygt vigtigt, og det er afbrydelse af smittekæden. Af hensyn til os selv. Vores kollegaer. Vores familier. Og vores patienter.

Korrekt løbende håndhygiejne og korrekt anvendelse af værnemidler (aka PPE, personal protective equipment) er utroligt vigtigt og skal gerne sidde på rygmarven gennem de næste måneder, hvor selv en lille fejl kan være forskellen på at bære smitten videre eller ej.

Generelt skal fokus være på at træne det konkret. Ikke læse om det eller sidde og se videoer. Få en til at kigge på dig, mens du tager udstyret på og, endnu mere vigtigt, for det er her det meste af selvkontamineringen sker, når du tager det af.

Gør det mere end een gang.

Tænk igennem den konkrete rækkefølge af trin og hvordan du gør det i de rammer, du arbejder i og i forhold til de arbejdsprocesser, der skal foregå med udstyr osv.

Alle matrikler har vejledninger for det. Et sammenskrivning af evidensen kommer snarest med vores vurdering af hensigtsmæssig praksis.

Og udnyt så i den travle tid, vi kommer ind i, at der altid er en til at tjekke aftagning af udstyr. Gør det til en god vane at hjælpe hinanden og få justeret ind. Det er ikke her man skal skynde sig.

Centrale guidelines ligger her hos

Der er allehånde instruktionsvideoer og med mange nuanceforskelle online.
Vi ved, at det specielt er ved aftagning af udstyr, at vi risikerer at kontaminere os selv. Helge MacIntyre fra Randers har lavet nedenstående video herom. Da direktiver fra sundhedsstyrelsen og tilfængelige/lokalt valgte værnemidler flytter sig hele tiden tjener den kun til illustration af principperne.

<

Leave a Reply