værnemidler

Luftvejshåndtering

Forslag til generel tilgang til luftvejshåndtering hos patient med formodet eller kendt COVID19

Værnemidler

Korrekt anvendelse af PPE i forbindelse med håndtering af COVID19 patienter