Præhospital

Med tilladelse fra Allan Back, Region Midtjylland, gengives her deres retningslinje gældende 17/3

Vær opmærksom på, at dette ikke er national standard

Alle præhospitale patienter med symptomer på øvre eller nedre luftvejsinfektion skal opfattes som potentielt COVID-19 positiv.

I meldingen fra AMK vil der ikke længere stå noget om rejse eller kontaktanamnese da det for nuværende kun er symptomerne der afgør om patienten skal behandles som COVID-19 positiv.

Hvis man beslutter sig for at håndtere patienten som potentiel COVID-19 positiv skal dette også meldes til hospitalsvisitationen samt andre der kan komme i nærkontakt med patienten (politi, redningsberedskab mm)

Ellers er retningslinjerne som følger ved mistanke om COVID-19, at man bør forholde sig til det på følgende måde:

 • Patienten – skal om muligt – selv påføre sig selv en almindelig kirurgisk mundbind.
 • Om muligt skal patienten selv gå ind og ud af ambulancen.
 • Begræns håndteringen af patienten til så få personer som muligt, dvs. forsøg så vidt muligt kun at anvende et sæt værnemidler pr. tur.
 • Anvend så få procedure som det er fagligt forsvarligt.
 • Hvis der er behov for direkte kontakt bør følgende udstyr anvendes:
  • Handsker
  • Overtræksdragt
  • Kirurgisk mundbind
  • Beskyttelsesbriller.
 • Skulle der være behov for aerosolproducerende luftvejshåndtering (intubation, trachealsugning, maskeventilation, NIV behandling mm) bør personalet nærmest patienten have FFP2 eller FFP3 masker på.

Forstøvning af medicin med nebulisator er ikke aerosolproducerendeog kræver ikke brug af FFP2/ FFP3 masker.

Rengøringsproceduren af ambulancen er ændret til aftørring med Ethanolklude.

Der er set tilfælde hvor patienten har mundbind uden over hudson/nebulisatormaske. Dette er ikke nødvendigt.

Efter endt tur bortskaffes affald inklusiv værnemidler på vanlig vis.

Relevant link:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer-marts/Retningslinje_sundhedsvaesen_COVID-19_12_03_20.ashx?la=da&hash=5D9780785B76216F12BE11BDAA79126F502D5B7F