Hjertestop eller akut udsættende patient

Genoplivningsalgoritmen er modificeret hos patienter med mistænkt eller bekræftet COVID19.

Link til Dansk Råd for Genoplivning.

Link til lignende råd fra ResusUK.

Link til scanFOAM post, hvorfra nedenstående infographics stammer, som giver et rids af den reviderede fremgangsmåde.