Disclaimer

Denne hjemmeside leverer overvejende links til uddannelsesmateriale og guidelines. Vi tager intet ansvar for anvendelsen heraf.

Det kan ikke indskærpes nok, at det er bydende nødvendigt kritisk at vurdere, hvordan man applicerer den information man får her og andre steder omkring COVID19, ikke mindst i lyset af, at pandemihåndteringen har betydeligt element af beredskabshåndtering og nødvendig topstyring, som fordrer, at man orienterer sig i forhold til Sundhedsstyrelsens direktiver og den implementering man af hensyn til lokale forhold foretager sig i egen organisation.

Vi tilbyder materialet mest som et idekatalog og en mulighed for afdelinger og personale på tværs af landet at gøre det nemmere at udvikle egen praksis og vejledninger tidseffektivt.

Enkelte emner er formuleret af forfatttergruppen og står åbent for feedback fra brugerne. Igen skulle det gerne stå klart, hvor vi udtaler os på egne vegne. Vi repræsenteret ikke et fagligt selskab eller andre faglige autoriteter.